Wyniki - sezon 2018

 

Wędkarz Roku

                         
    spł. feed. spł. spł. spin. spin. spin. feed. spł. spł. spin.    
Lp. Nazwisko i imię  07.04 15.04. 22.04. 20.05. 09.06. 23.06 15.09. 29.09. 06.10. 20.10. 26.10. suma  miejsce
1. Wyszyński Krzysztof 3 13 1 1 3 3 3 5 2 1 1 36 1
2. Paszkowski Bogdan 5 6 2 2 4 5 11 1 7 5 11 59 5
3. Gankowski Ryszard 1 4 3 9 8 4 4 6 1 2 11 53 2
4. Długosz Lucjan 4 2 4 5 6 1 11 9 8 12 12 74 6
5. Tołoczko Krzysztof 8 5 5 8 1 6 4 4 9 3 2 55 3
6. Balcerzak Tadeusz 2 1 6 11 2 2 12 3 3 4 11 57 4
7. Gielniewski Zbigniew 7 3 7 7 5 12 12 9 6 8 11 87 8
8. Murawski Janusz 9 13 8 3 9 13 1 2 5 7 12 82 7
9. Grzywacz Krzysztof 6 12 9 6 9 12 2 10 4 6 11 87 8
10. Dragan Czesław 10 12 10 13 16 12 12 10 10 11 11 127 11
11. Bożyk Michał 12 12 11 10 16 12 11 10 11 11 11 127 11
12. Celiński Ryszard 12 12 13 14 17 13 12 10 13 12 12 140 15
13. Dąbrowski Krzysztof 12 7 14 14 16 12 6 10 13 12 11 127 11
14. Czechoski Czesław 12 13 14 4 6 13 12 10 13 12 12 121 10
15. Dombrowski Czesław 12 13 14 14 16 13 12 10 13 12 12 141 16
16. Urbaniak Bogdan 12 13 14 14 16 13 6 10 13 12 12 135 14
                             
Grand Prix spławik  
Lp. Nazwisko i imię  GP1- 07.04. GP2-22.04. GP3-20.05. GP4-06.10. GP5-20.10. suma miejsce  
1. Wyszyński Krzysztof 3 1 1 2 1 8 1  
2. Paszkowski Bogdan 5 2 2 7 5 21 3  
3. Gankowski Ryszard 1 3 9 1 2 16 2  
4. Długosz Lucjan 4 4 5 8 12 33 7  
5. Tołoczko Krzysztof 8 5 8 9 3 33 7  
6. Balcerzak Tadeusz 2 6 11 3 4 26 4  
7. Gielniewski Zbigniew 7 7 7 6 8 35 9  
8. Murawski Janusz 9 8 3 5 7 32 6  
  Grzywacz Krzysztof

6

 

9 6 4 6 31 5  
10. Dragan Czesław  10 10 13 10 11 54 11  
11. Bożyk Michał 12 11 10 11 11 55 12  
12. Celiński Ryszard 12 13 14 13 12 64 13  
13. Dąbrowski Krzysztof 12 14 14 13 12 65 14  
14. Czechoski Czesław 6 14 4 13 12 49 10  
15. Dombrowski Czesław 12 14 14 13 12 65 14  
16. Urbaniak Bogdan 12 14 14 13 12 65 14  
                             
Grand Prix spinning    
Lp. Nazwisko i imię  GP1- 09.06. GP2-23.06. GP3-15.09. GP4-27.10. suma miejsce    
1. Wyszyński Krzysztof 3 3 3 1 10 1    
2. Paszkowski Bogdan 4 5 11 11 31 5    
3. Gankowski Ryszard 8 4 4 11 27 3    
4. Długosz Lucjan 7 1 11 12 31 5    
5. Tołoczko Krzysztof 1 6 4 2 13 2    
6. Balcerzak Tadeusz 2 2 12 11 27 3    
7. Gielniewski Zbigniew 5 12 12 11 40 9    
8. Murawski Janusz 9 13 1 12 35 7    
9. Grzywacz Krzysztof 10 12 2 11 35 7    
10. Dragan Czesław 16 12 12 11 51 14    
11. Bożyk Michał 16 12 11 11 50 13    
12. Celiński Ryszard 17 13 12 12 54 15    
13. Dąbrowski Krzysztof 16 12 6 11 45 11    
14. Czechoski Czesław 6 13 12 12 43 10    
15. Dombrowski Czesław 16 13 12 12 53 15    
16. Urbaniak Bogdan 16 13 6 12 47 12